Puheterapia

Puheterapia

Puheterapia  on lääkinnällistä kuntoutusta, joka voi kohdistua mm. puheen, kielen, kommunikaation, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen sekä suun motoriikan häiriöiden arviointiin ja kuntoutukseen. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa: kotona, päivähoidossa, koulussa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Puheterapiaan kuuluvat olennaisesti toiminta- ja kommunikaatiokyvyn arviointi sekä asiakkaan läheisten ohjaus. Arviointi ja siihen perustuva kuntoutussuunnitelma tehdään useimmiten erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Puheterapia voi toteutua joko yksilöterapiana tai ryhmässä. Terapiaprosessi sisältää vanhempien/omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käytön ohjaus on myös osa puheterapeuttista kuntoutusta.

Kenelle?

Puheterapeutin asiakkaaksi voi tulla hyvin erilaisten pulmien vuoksi niin lapsi, nuori kuin aikuinenkin. Mikä tahansa vaiva, joka hankaloittaa vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, on hyvä syy tulla näyttäytymään puheterapeutille.

Oy Kieli & Mieli toteuttaa

  • puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen arviointia suomeksi ja venäjäksi
  • puheterapeuttista kuntoutusta suomeksi ja venäjäksi
  • etäpuheterapiaa suomeksi ja venäjäksi
  • Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta suomeksi ja venäjäksi. Lue lisää alta!

Puheterapiapalveluitamme voi hankkia joko yksityisesti tai lähetteellä oman sairaanhoitopiirin kustantamana. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin pääsy edellyttää erikoissairaanhoidossa tehtyä kuntoutussuunnitelmaa tai lääkärin lausuntoa.

Kelan lisäksi Oy:n Kieli & Mieli palveluita ovat hankkineet / hankkivat mm. Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Keusote, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Varha, Riihimäen ja Keravan kunnat, Seututerveyskeskus, SPR sekä Vahinkovakuutusyhtiö If.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää voimassaolevaa Kelan kuntoutuspäätöstä ja erikoissairaanhoidossa tehtyä kuntoutussuunnitelmaa tai lääkärin lausuntoa. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa. Kela vastaa kaikista kuntoutuksen kustannuksista, eikä asiakasmaksuja peritä. Tarkempia tietoja Kelan etuuksista – kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löytyy osoitteesta www.kela.fi.

Toteutamme Kelan kustantamaa puheterapiaa seuraavien kuntien alueella:

  • Hollola
  • Iitti
  • Kärkölä
  • Lahti
  • Orimattila.

Vapaita asiakaspaikkoja Kelan kuntoutukseen ei tällä hetkellä ole.