Puheterapia

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka voi kohdistua puheen, kielen, kommunikaation, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen, suun motoriikan sekä syömisen ja nielemisen häiriöihin.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa: kotona, päivähoidossa, koulussa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Puheterapiaan kuuluu toiminta- ja kommunikaatiokyvyn arviointi, jonka perusteella kuntoutus suunnitellaan ja tavoitteet asetetaan. Usein arviointi tapahtuu erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Puheterapia voi toteutua joko yksilöterapiana tai ryhmässä. Terapiaprosessi sisältää vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käytön ohjaus on tärkeä osa puheterapeuttista kuntoutusta.

Kenelle?

Puheterapeutin asiakkaaksi voi tulla niin vauva kuin vaarikin. Edellinen mm. varhaisen vuorovaikutuksen pulmien vuoksi, jälkimmäinen vaikka aivoinfarktia seuranneen puhekyvyttömyyden takia. Eniten asiakaskunnassamme on kuitenkin alle kouluikäisiä lapsia, jolla on kielellinen erityisvaikeus. Yhteiskuntamme monikulttuurisuus näkyy myös puheterapeutin vastaanotolla, ja monikielinen asiakas on yhä tavallisempi.

Oy Kieli & Mieli toteuttaa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka edellyttää erikoissairaanhoidossa tehtyä kuntoutussuunnitelmaa tai lääkärin lausuntoa. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa. Kela vastaa kaikista kuntoutuksen kustannuksista, eikä asiakasmaksuja peritä. Tarkempia tietoja Kelan etuuksista – kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löytyy osoitteesta www.kela.fi.

Oy:n Kieli & Mieli puheterapiapalveluita – arviointia ja kuntoutusta – ostavat myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Mäntsälän kunta, vakuutusyhtiöt sekä itse maksavat asiakkaat.