Asiakkaat kertovat

Haluamme kehittää toimintaamme puheterapiapalveluiden tuottajana. Siksi asiakkaiden palaute on meille tärkeää. Keräämme palautetta säännöllisesti palautekaavakkein. Alla on lainauksia eri asiakkaittemme tai heidän läheistensä antamasta palautteesta.

Puheterapiasta oli todellakin hyötyä, ei näitä asioita opi kotona, eikä osata arjessa harjoittaa. Teette arvokasta työtä!”

Pelkkiä ruusuja, iso kiitos! Puheterapiaa odotettiin innolla. Terapia oli ainoastaan positiivinen kokemus sekä lapselle että aikuiselle.”

”Puheterapian ansiosta lapseni oppi puhumaan <3. Puheterapiasta oli meidän tapauksessa ratkaisevassa määrin hyötyä.”

”Puheterapiasta oli paljon hyötyä, lapsi sai siitä paljon ajatuksia ja ideoita. Harjoitusvihko on edelleen kovassa käytössä.”

”Puheterapia vastasi odotuksiamme ja ylittikin ne. Lapsi tykkäsi terapiakäynneistä, oli motivoitunut ja siksi hyötyikin ohjauksesta.”

”Paljon ruusuja siitä, että kuntoutuja kokee saavansa apua koko ajan lisää puheterapiassa käydessään.”

”Yhteydenpito puheterapeutin kanssa on ollut riittävää, ja terapeutin saa kiinni aina, kun on ollut tarvetta – kiitos!”

”Tavoitteita on saavutettu, terapia jatkuu edelleen. Haasteita on välillä kovasti, mutta ne on ratkaistu yhdessä.”

”Puheterapiasta oli suuri hyöty tulevaisuutta ajatellen. Lapsen kielenkäyttö monipuolistui ja artikulaatio parantui.”

”Kiitos paljon. Lapsi viihtyi terapeutin seurassa, ja hänen kielenkehityksensä meni roimasti eteenpäin!”