Oy Kieli & Mieli - Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka voi kohdistua puheen, kielen, kommunikaation, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen, suun motoriikan sekä syömisen ja nielemisen häiriöihin.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa: kotona, päivähoidossa, koulussa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Puheterapiaan kuuluu toiminta- ja kommunikaatiokyvyn arviointi, jonka perusteella kuntoutus suunnitellaan ja tavoitteet asetetaan. Usein arviointi tapahtuu erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Puheterapeutti Anu Saari

Tarjoan puheterapeutin palveluita suomen ja venäjän kielillä. Työskentelen mielelläni niin lasten, nuorten kuin aikuisten kanssa.

Tuloksellisen puheterapian perustana pidän hyvää vuorovaikutussuhdetta asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Terapian tavoitteet asetamme yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa. Lasten kanssa työskennellessäni käytän lasta kuuntelevaa leikkiä tärkeänä osana terapiaprosessia.

Yksityisenä puheterapeuttina olen työskennellyt kesästä 2017.

Ajankohtaista

Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

Voimavarakeskeinen työnohjaaja käytettävissänne

Anu Saari valmistui voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi huhtikuussa 2021. Anu tekee yksilö- ja ryhmätyönohjauksia, läsnä tai etänä – miten sinulle tai työyhteisöllesi parhaiten sopii! Ota yhteyttä ja kysy tarjousta. Kokeilemalla selviää, onko Anun ohjaustyyli sinulle/teille sopiva.

Vaihtoehtona etäterapia

Maaliskuusta 2020 lähtien olemme koronopandemian vuoksi lisänneet palveluihimme etäpuheterapian. Etäpuheterapia on toimiva vaihtoehto myös niille asiakkaille, joille kulkeminen viikottaisille vastaanottokäynneille on syystä tai toisesta hankalaa. Lapsiasiakkaiden kanssa etäterapia toteutuu niin, että lapsen vanhempi tai muu lähipiirin ihminen on terapiassa mukana. Tämä auttaa viemään harjoiteltavia asioita arkeen. Suosittelemme kokeilemaan!