Oy Kieli & Mieli - Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka voi kohdistua puheen, kielen, kommunikaation, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen, suun motoriikan sekä syömisen ja nielemisen häiriöihin.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa: kotona, päivähoidossa, koulussa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Puheterapiaan kuuluu toiminta- ja kommunikaatiokyvyn arviointi, jonka perusteella kuntoutus suunnitellaan ja tavoitteet asetetaan. Usein arviointi tapahtuu erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Puheterapeutti Anu Saari

Tarjoan puheterapeutin palveluita suomen, venäjän ja englannin kielillä. Työskentelen mielelläni niin lasten, nuorten kuin aikuisten kanssa.

Tuloksellisen puheterapian perustana pidän hyvää vuorovaikutussuhdetta asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Terapian tavoitteet asetamme yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa. Lasten kanssa työskennellessäni käytän lasta kuuntelevaa leikkiä tärkeänä osana terapiaprosessia.

Yksityisenä puheterapeuttina olen työskennellyt kesästä 2017.

Ajankohtaista

Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

1.1.2019 Kelan palveluntuottajaksi

1.1.2019 alkaen Oy Kieli & Mieli on Kelan palveluntuottaja. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutuspäätöksen saaneet puheterapia-asiakkaat voivat hakeutua meille puheterapiaan.

Olemme liittyneet 17.4.2018 potilastiedon arkistoon, Kantaan

Asiakkaamme voivat tarkastella puheterapiakäyntejään koskevia kirjauksia Omakanta-verkkopalvelussa.